Pirs Rudowy, Gdańsk 2015

                                                    Pirs Rudowy, Port Północny Gdańsk 2015 r.


- konstrukcja systemu odbojowego firmy Trelleborg


- wykonanie zgodnie z PN-EN 1090-2, klasa EXC3   


- stal S355J2                                                        


- Antykorozja:                                                      

                     - malowanie wg PN-EN ISO 12944-5, 320 µm, RAL 5005, C5M-H, System A5M.06, Hempel Paints

                     - cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461